-          Gépet, csak felnőtt magyar állampolgár bérelhet, személyi igazolvány és lakcím kártya bemutatásával. Cégek esetében a bérlést megvalósító személy felel a gépért. Minden esetben bérleti szerződést kötünk a bérlővel. A bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az bérelt gépért.

-          A bérleti díjat a bérléskor, előre kell megfizetni.

-          A gépeket tisztán adjuk át a bérlőnek, és tisztán is kérjük vissza hozni, ellenkező esetben 1000 ft tisztítási díjat számolunk fel.

-          Kaució megfizetése szükséges a gépek értékének függvényében. A kaució visszajár, ha bérleti időn belül sértetlenül kapjuk vissza a gépet. Amennyiben a gép vagy valamelyik tartozéka megsérül, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt meghibásodik, abban az esetben az okozott kár ellenértéke levonásra kerül a kaució összegéből. Ha a gép teljesen megsemmisül, vagy nem javítható a teljes piaci értéket meg kell fizetnie a bérlőnek.

-          Átadáskor a bérlőt megtanítjuk a gépek rendeltetésszerű használatára, valamint átadunk 1db írásos kezelési útmutatót.

-          A bérlő önhibáján kívüli meghibásodás esetén igyekszünk cseregépet biztosítani, vagy visszaadjuk a bérleti díjat, de csak abban az esetben, ha a meghibásodásról a bérlő azonnal értesíti a bérbeadót. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

-          Ha szükséges, akkor a gépet Debrecenen belül kiszállítjuk és érte is megyünk. (2000 ft / alkalom)

-          A bérlő minden gépet saját felelősségére használ, a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett balesetekért valamint a gép áltat okozott károkért a bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal!!